Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

ul. Okopowa 1a | Kołobrzeg | tel./fax: +48 94 35 211 41 | email: sekretariat@sp7kg.pl 

A A A

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci do klas :


• I (rocznik 2011) także do klasy o profilu akrobatyki sportowej;
• IV (rocznik 2008, 2009) ;
• VII (rocznik 2005).


Rada Miasta Kołobrzeg uchwaliła (UCHWAŁA NR XXXIX/595/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.) kryteria naboru  do klas I w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół oraz liczbę punktów za spełnienie kryteriów:
1) rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły, do której ubiega się o przyjęcie. Liczba punktów: 4;
2) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły. Liczba punktów: 3;
3) opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru kandydata ze szkoły, mieszkają w obwodzie szkoły. Liczba punktów: 2.
§ 2. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w §1 pkt 2 rodzice
(opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły.
§ 3. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w §1 pkt 3 rodzice
(opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły opiekunów wyznaczonych do odbioru kandydata ze szkoły.Nasza szkoła zapewnia bardzo dobre warunki organizacyjne.
Klasy I i II uczą się w trybie jednozmianowym od godz. 8.00. Posiadamy obszerną bazę do nauki oraz zabawy, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom nauczania.
W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzyć klasę VII ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego oraz klasę ze zwiększoną liczbą godzin matematyki.
Karta zgłoszenia dziecka jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.
Terminy rekrutacji:
• Klasy I od 1.03-16.03.2018 r.
• Klasy IV i VII od 1.03-29.03.2018 r.


Serdecznie zapraszamy do zwiedzania naszej szkoły.


                                                                     Dyrektor Szkoły

Programy - Projekty

insta.ling
Szkoła z klasą
Radosna Szkoła
Ministerstwo Edukacji Narodowej
eTwinning
Klub Szkół
Szkolny Informatyk