Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.

ul. Okopowa 1a | Kołobrzeg | tel./fax: +48 94 35 211 41 | email: sekretariat@sp7kg.pl 

A A A

"Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu."

Celem projektu jest stworzenie aktywnych środwisk wsparcia dla działań profilaktyczno-wychowawczych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz modelowanie działań wychowawczych w środowisku szkolnym. Koordynatorem szkolnym jest psycholog Aleksandra Kazimierska. Projest będzie trwał do grudnia 2018r. a finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Programy - Projekty

insta.ling
Szkoła z klasą
Radosna Szkoła
Ministerstwo Edukacji Narodowej
eTwinning
Klub Szkół
Szkolny Informatyk